Informacje - Adwokaci

Plan dyżurów w postępowaniu przyspieszonym na III kw. 2015 r. 03.07.2015 więcej »

Zawiadomienie dla adwokatów nie wykonujących zawodu 16.04.2015 więcej »

Lista kandydatów na kuratora z urzędu na dzień 31.03.2015r. 31.03.2015 więcej »

Plan dyżurów w postępowaniu przyspieszonym na II kw. 2015 r. 31.03.2015 więcej »

Sprawozdanie z obowiązku doskonalenia zawodowego 16.02.2015 więcej »

Plan dyżurów w postępowaniu przyspieszonym na I kw. 2015r. 07.01.2015 więcej »

Ubezpieczenia OC dla adwokatów na lata 2015-2017 07.01.2015 więcej »

Plan dyżurów w postępowaniu przyspieszonym na IV kw. 2014r. 16.10.2014 więcej »

Komunikaty Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Toruniu 30.06.2014 więcej »

Listy adwokatów świadczących pomoc prawną z urzędu - II kw/2014 28.04.2014 więcej »

Plan dyżurów w postępowaniu przyspieszonym w II kw/2014r. 15.04.2014 więcej »

Komunikat ORA z dnia 10.02.2014 roku 11.02.2014 więcej »

Listy adwokatów świadczących pomoc prawną z urzędu oraz kandydatów na kuratora - I kw/ 2014 06.02.2014 więcej »

Szkolenia zawodowe - 22.02.2014 r. i 12.04.2014 r. w Toruniu 05.02.2014 więcej »

Informacja Prezesa SR w Koszalinie 05.02.2014 więcej »

Komunikat ORA z dnia 13.01.2014 roku 30.01.2014 więcej »

Plan dyżurów w postępowaniu przyspieszonym I kw/2014r. 22.12.2013 więcej »

Interpretacja MF dot. kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez pełnomocnika z urzędu 06.12.2013 więcej »

Wykaz lekarzy sądowych 04.11.2013 więcej »

Szkolenie zawodowe - Toruń 09.11.2013 25.10.2013 więcej »

Korekta planu dyżurów w postępowaniu przyspieszonym dla Włocławka w okresie X - XII/2013 02.10.2013 więcej »

VII Dzień Bezpłatnych Porad Adwokackich 16.07.2013 więcej »

Komunikat dla adwokatów Izby Adwokackiej w Toruniu 16.07.2013 więcej »

Plany dyżurów w postępowaniu przyspieszonym 20.12.2012 więcej »

Informacja o zmianie numeru konta 15.11.2012

Okręgowa Rada Adwokacka w Toruniu uprzejmie informuje, iż wszelkie wpłaty adwokatów powinny być dokonywane na konto:

więcej »